صفارس147 - صکوک اجاره فارس147- 3ماهه18%

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی صفارس147
نماد 30 رقمی صکوک اجاره فارس147- 3ماهه18%
کد 5 رقمی نماد SEAQ1
کد 12 رقمی نماد IRB6SEFA0371
نوع اوراق اوراق مشارکت صکوک
نام شرکت صکوک اجاره فارس147- 3ماهه18%
نام لاتین شرکت SukukFars147
کد 4 رقمی شرکت SEFA
کد 12 رقمی شرکت IRB6SEFA0371
بازار بازار اوراق بدهی
کد تابلو 9
گروه محصولات شیمیایی
زیرگروه تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود