آرمانی - ص.س.جسورانه فناوری آرمانی

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی آرمانی
نماد 30 رقمی ص.س.جسورانه فناوری آرمانی
کد 5 رقمی نماد VC031
کد 12 رقمی نماد IRT3VC030001
نوع اوراق صندوق سرمایه گذاری
نام شرکت ص.س.جسورانه فناوری آرمانی
نام لاتین شرکت ArmaniTech.Dev.VCF
کد 4 رقمی شرکت VC03
کد 12 رقمی شرکت IRT3VC030007
بازار بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری جسورانه