بالاس - مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی بالاس
نماد 30 رقمی مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن
کد 5 رقمی نماد BLSZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3BLSZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن
نام لاتین شرکت Const and Rail
کد 4 رقمی شرکت BLSZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3BLSZ0001
بازار بازار دوم فرابورس
کد تابلو 3
گروه پیمانکاری صنعتی
زیرگروه ساختمان و مهندسی عمران