اراد108 - مرابحه عام دولت108-ش.خ060218

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی اراد108
نماد 30 رقمی مرابحه عام دولت108-ش.خ060218
کد 5 رقمی نماد O09Q1
کد 12 رقمی نماد IRB4SO090621
نوع اوراق اوراق مشارکت صکوک اختصاصی
نام شرکت مرابحه عام دولت108-ش.خ060218
نام لاتین شرکت SOV.GMR108SP270508
کد 4 رقمی شرکت SO09
کد 12 رقمی شرکت IRB4SO090629
بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه اوراق مرابحه دولتی با ضمانت دولت