کطبس - ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی کطبس
نماد 30 رقمی ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌
کد 5 رقمی نماد TBAS1
کد 12 رقمی نماد IRO1TBAS0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌
نام لاتین شرکت Negin Tabas L.
کد 4 رقمی شرکت TBAS
کد 12 رقمی شرکت IRO1TBAS0004
بازار بازار اول (تابلوی فرعی) بورس
کد تابلو 3
گروه استخراج زغال سنگ
زیرگروه استخراج و انبار زغال سنگ سخت