فسپا - گروه‌صنعتی‌سپاهان‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی فسپا
نماد 30 رقمی گروه‌صنعتی‌سپاهان‌
کد 5 رقمی نماد SEPA1
کد 12 رقمی نماد IRO1SEPA0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت گروه‌صنعتی‌سپاهان‌
نام لاتین شرکت Sepahan Group
کد 4 رقمی شرکت SEPA
کد 12 رقمی شرکت IRO1SEPA0005
بازار بازار اول (تابلوی فرعی) بورس
کد تابلو 3
گروه فلزات اساسی
زیرگروه تولید آهن و فولاد پایه