وایرا - سرمایه گذاری صنایع ایران

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی وایرا
نماد 30 رقمی سرمایه گذاری صنایع ایران
کد 5 رقمی نماد VIRP1
کد 12 رقمی نماد IRO7VIRP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران
نام لاتین شرکت Iran Inds. Co.
کد 4 رقمی شرکت VIRP
کد 12 رقمی شرکت IRO7VIRP0001
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه سرمایه گذاریها
زیرگروه سایر واسطه های مالی