کپارس - کاشی‌ پارس‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی کپارس
نماد 30 رقمی کاشی‌ پارس‌
کد 5 رقمی نماد KPRS1
کد 12 رقمی نماد IRO1KPRS0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت کاشی‌ پارس‌
نام لاتین شرکت Pars Tile
کد 4 رقمی شرکت KPRS
کد 12 رقمی شرکت IRO1KPRS0008
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
گروه کاشی و سرامیک
زیرگروه تولید گل و سرامیک ساختمانی