گارانتی - صندوق تضمین ا.س. گیتی دماوند-م

اطلاعات پایه

آخرین تغییرات 1403/03/01 14:59:19
آخرین قیمت 14334.0000 0.1
اولین قیمت 14330 0.08
بیشترین قیمت 14335.0000 0.11
کمترین قیمت 14329.0000 0.07
قیمت پایانی 14330 0.08
قیمت پایانی روز قبل 14319
حداکثر قیمت مجاز 14891.00 3.99
حداقل قیمت مجاز 13747.00 -3.99
تعداد معاملات 109
حجم معاملات 3816222
ارزش معاملات 54687575822
میانگین حجم ماه 3766183

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 1194510 2621712
حجم فروش 2378779 1437443
تعداد خرید 42 1
تعداد فروش 33 2

نمودار قیمت و ابزار تحلیل تکنیکال

شناسه سهام

نماد فارسی گارانتی
نماد 30 رقمی صندوق تضمین ا.س. گیتی دماوند-م
کد 5 رقمی نماد GTYF1
کد 12 رقمی نماد IRT3GTYF0001
نوع اوراق صندوق سرمایه گذاری
نام شرکت صندوق تضمین ا.س. گیتی دماوند-م
نام لاتین شرکت GarantyGity ETF-QR
کد 4 رقمی شرکت GTYF
کد 12 رقمی شرکت IRT3GTYF0003
بازار بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری مختلط

تبادل نظر