دیتا - ص.ج.فناوری های تکاملی20% تادیه

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی دیتا
نماد 30 رقمی ص.ج.فناوری های تکاملی20% تادیه
کد 5 رقمی نماد VC151
کد 12 رقمی نماد IRT3VC150001
نوع اوراق صندوق سرمایه گذاری
نام شرکت ص.ج.فناوری های تکاملی20% تادیه
نام لاتین شرکت Data VCF
کد 4 رقمی شرکت VC15
کد 12 رقمی شرکت IRT3VC150003
بازار بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری جسورانه