آردینه - نشاسته و گلوکز آردینه

آخرین تغییرات

1402/12/12 18:06:32
آخرین قیمت 78800.0000 5
اولین قیمت 73150 -2.53
بیشترین قیمت 78800.0000 5
کمترین قیمت 73150.0000 -2.53
قیمت پایانی 77700 3.53
قیمت پایانی روز قبل 75050
حداکثر قیمت مجاز 78800.00 5
حداقل قیمت مجاز 71300.00 -5
تعداد معاملات 56060
حجم معاملات 6719879
ارزش معاملات 522299595250
میانگین حجم ماه 6384402

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 5242903 1476976
حجم فروش 5914918 804961
تعداد خرید 1679 7
تعداد فروش 51793 52

شناسه سهام

نماد فارسی آردینه
نماد 30 رقمی نشاسته و گلوکز آردینه
کد 5 رقمی نماد ARDZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3ARDZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت نشاسته و گلوکز آردینه
نام لاتین شرکت Ardineh StarchGlu
کد 4 رقمی شرکت ARDZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3ARDZ0003
بازار -'
کد تابلو 3
گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
زیرگروه تولید نشاسته و محصولات وابسته