آبین - کشت و صنعت آبشیرین

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی آبین
نماد 30 رقمی کشت و صنعت آبشیرین
کد 5 رقمی نماد ABYP1
کد 12 رقمی نماد IRO7ABYP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت کشت و صنعت آبشیرین
نام لاتین شرکت Abshirin Agro
کد 4 رقمی شرکت ABYP
کد 12 رقمی شرکت IRO7ABYP0004
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه زراعت و خدمات وابسته
زیرگروه پرورش محصولات و باغبانی