تورم

2022/08/12

تعریف

تورم عموماً به معنی افزایش میانگین قیمت‌ها یا کم شدن ارزش پول یک کشور است.
بجز در مواردی نادر، تورم همواره افزایشی است، یعنی میانگین قیمت‌ها دائماً در حال افزایش است.
به همین دلیل اشخاص آگاه جهت جلوگیری از کاهش ارزش پول خود، اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند.
به عنوان مثال زمانی که تورم سالانه بیست درصد پیش‌بینی می‌شود یعنی میانگین قیمت‌ها در یک سال آتی حدوداً بیست درصد افزایش خواهد یافت یا به عبارتی دیگر ارزش پول شما حدوداً بیست درصد کم خواهد شد.

نکات کلیدی

  • تورم در تمام کشورها با نرخ‌های مختلف وجود دارد.
  • نرخ تورم از تفاوت مقدار شاخص قیمت مصرف کننده در یک دوره زمانی به دست می‌آید.
  • تورم منفی نیز باعث بروز مشکلاتی در اقتصاد کشورها می‌گردد.
  • تورم ایده‌آل بین 0 تا 6 درصد بوده و اکثر کشورها می‌کوشند تورم خود را در این بازه نگه دارند.

منابع

تبادل نظر