شاخص فلزات اساسی بورس

اطلاعات پایه

آخرین تغییرات 1403/03/30 15:45:00
آخرین 1711594.26 0.68
اولین 1701053.1 0.06
بیشترین 1711594.26 0.68
کمترین 1701053.1 0.06
آخرین مقدار روز قبل 1700102.34
تعداد معاملات
حجم معاملات 654288492
ارزش معاملات
سهام مثبت
سهام منفی
سهام بسته

نمودار و ابزار تحلیل تکنیکال

تبادل نظر