شاخص شیمیایی بورس

آخرین تغییرات

1402/12/08 18:15:00
آخرین 165613.35 -0.17
اولین 165893.19 0
بیشترین 165862.42 -0.02
کمترین 0 -100
تعداد معاملات
آخرین مقدار روز قبل 165893.19
حجم معاملات 156433636
ارزش معاملات
سهام مثبت
سهام منفی
سهام بسته