شاخص شیمیایی بورس

اطلاعات بیشتر

شرکت های موجود در شاخص

نماد
پترول - گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
فارس - صنایع پتروشیمی خلیج فارس
پارس - پتروشیمی پارس
بوعلی - پتروشیمی بوعلی سینا
شیراز - پتروشیمی‌شیراز
شاراک - پتروشیمی شازند
نوری - پتروشیمی نوری
شسینا - صنایع‌شیمیایی‌سینا
شفارس - صنایع‌ شیمیایی‌ فارس‌
شپدیس - پتروشیمی پردیس
کرماشا - صنایع پتروشیمی کرمانشاه
شیران - س. صنایع‌شیمیایی‌ایران
شکربن - کربن‌ ایران‌
تاپیکو - س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
شلعاب - لعابیران‌
شفن - پتروشیمی فناوران
پارسان - گسترش نفت و گاز پارسیان
وپترو - سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌
شکلر - نیروکلر
شاملا - معدنی‌ املاح‌ ایران‌
شدوص - دوده‌ صنعتی‌ پارس‌
قرن - پدیده شیمی قرن
شغدیر - پتروشیمی غدیر
خراسان - پتروشیمی خراسان
شپاکسا - پاکسان‌
شگل - گلتاش‌
شخارک - پتروشیمی‌ خارک‌
شپارس - بین‌ المللی‌ محصولات‌ پارس‌
جم - پتروشیمی جم
پاکشو - گروه صنعتی پاکشو
جم پیلن - پلی پروپیلن جم - جم پیلن
کیمیاتک - آریان کیمیا تک
شوینده - مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر