شاخص کل فرابورس

آخرین تغییرات

1402/12/08 14:00:00
آخرین 24303.58 -0.34
اولین 24387.03 0
بیشترین 24384.05 -0.01
کمترین 0 -100
تعداد معاملات
آخرین مقدار روز قبل 24387.03
حجم معاملات 1002060414
ارزش معاملات
سهام مثبت
سهام منفی
سهام بسته