شاخص کل فرابورس

گروه استخراج سایر معادن

[نمایش کندل ها]

گروه تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری

[نمایش کندل ها]

گروه حمل و نقل آبی

[نمایش کندل ها]

گروه خدمات فنی و مهندسی

[نمایش کندل ها]

گروه خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری

[نمایش کندل ها]

گروه زراعت و خدمات وابسته

[نمایش کندل ها]

گروه سرمایه گذاریها

[نمایش کندل ها]

گروه فلزات اساسی

[نمایش کندل ها]

گروه ماشین آلات و دستگاه‌های برقی

[نمایش کندل ها]

گروه محصولات چوبی

[نمایش کندل ها]

گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر

[نمایش کندل ها]

گروه محصولات کاغذی

[نمایش کندل ها]

گروه مواد و محصولات دارویی

[نمایش کندل ها]