شاخص کل فرابورس

گروه استخراج سایر معادن

گروه پیمانکاری صنعتی

گروه تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری

گروه حمل و نقل آبی

گروه خدمات فنی و مهندسی

گروه خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری

گروه سرمایه گذاریها

گروه فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط

گروه فلزات اساسی

گروه ماشین آلات و دستگاه‌های برقی

گروه محصولات چوبی

گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر

گروه محصولات کاغذی

گروه مواد و محصولات دارویی