شاخص کل فرابورس

اطلاعات بیشتر

شرکت های موجود در شاخص

نماد
دی - بانک دی
بمولد - مولد نیروگاهی تجارت فارس
کرمان - س. توسعه و عمران استان کرمان
خاور - ایران خودرو دیزل
سبزوا - سیمان لار سبزوار
شاروم - پتروشیمی ارومیه
زماهان - مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان
حسیر - ریل سیر کوثر
فرابورس - فرابورس ایران
حآفرین - ریل پرداز نو آفرین
سدبیر - س. تدبیرگران فارس وخوزستان
سمگا - گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
بالاس - مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن
وسپهر - سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
قچار - فراوردههای غذایی وقند چهارمحال
فزر - پویا زرکان آق دره
ثعمرا - عمران و توسعه شاهد
ثپردیس - سرمایه گذاری مسکن پردیس
گدنا - تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
زاگرس - پتروشیمی زاگرس
نطرین - عطرین نخ قم
رافزا - رایان هم افزا
بساما - بیمه سامان
بخاور - بیمه زندگی خاورمیانه
تاپکیش - تجارت الکترونیک پارسیان کیش
عالیس - بهار رز عالیس چناران
توسن - توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
صبا - سرمایه گذاری صبا تامین
بهپاک - صنعتی بهپاک
حریل - ریل پردازسیر
فرود - فولاد شاهرود
زدشت - کشت و صنعت دشت خرم دره
فن افزار - توسعه فن افزار توسن
غویتا - ویتانا
غمایه - شرکت خمیرمایه رضوی
شگویا - پتروشیمی تندگویان
گکوثر - هتل پارسیان کوثر اصفهان
وگستر - گسترش سرمایه گذاری ایرانیان
غدانه - پنبه و دانه های روغنی خراسان
شاوان - پالایش نفت لاوان
دماوند - تولید نیروی برق دماوند
تلیسه - دامداری تلیسه نمونه
فسوژ - سوژمیران
ساینا - صنایع بهداشتی ساینا
کلر - کلر پارس
گلدیرا - صنایع گلدیران
آریا - پلیمر آریا ساسول
اوان - مبین وان کیش
نیان - نیان الکترونیک
غفارس - شیر پاستوریزه پگاه فارس
کوثر - بیمه کوثر
بجهرم - توسعه مولد نیروگاهی جهرم
میهن - بیمه میهن
شتوکا - توکا رنگ فولاد سپاهان
زفجر - کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
ولبهمن - شرکت بهمن لیزینگ
فروی - ذوب روی اصفهان
اتکای - بیمه اتکایی ایرانیان
غپونه - نوش پونه مشهد
مادیرا - صنایع مادیران
وسبحان - سرمایه گذاری سبحان
خکرمان - سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز
نوین - بیمه نوین
دتولید - داروسازی تولید دارو
غشهداب - کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
فولای - صنایع فولاد آلیاژی یزد
کمرجان - بازرگانی و تولیدی مرجان کار
والماس - س. الماس حکمت ایرانیان
کپرور - فرآوری زغال سنگ پروده طبس
ودی - بیمه دی
کتوسعه - توسعه صنایع و معادن کوثر
قشیر - قند شیروان قوچان و بجنورد
غگلستا - شیر پاستوریزه پگاه گلستان
فروژ - صنایع فروآلیاژ ایران
ثغرب - شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب
بکابل - سیم و کابل ابهر
کی بی سی - شرکت کی بی سی
اعتلا - شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز
ناما - تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما
خدیزل - بهمن دیزل
اپرداز - آتیه داده پرداز
زملارد - کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
تپسی - پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
گوهران - سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
زنگان - صنعت روی زنگان
غدیس - پاکدیس
ولشرق - لیزینگ ایران و شرق
کتوکا - تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
بزاگرس - نیروگاه زاگرس کوثر
درهآور - دارویی ره آورد تامین
وهامون - سرمایه گذاری هامون صبا
آ س پ - آ.س.پ
لطیف - محصولات کاغذی لطیف
شبصیر - تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
مفاخر - توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
فتوسا - تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
بپیوند - برق و انرژی پیوندگستر پارس
هجرت - پخش هجرت
فگستر - گسترش صنایع روی ایرانیان
زبینا - کشاورزی و دامپروری بینالود
سرچشمه - سرمایه گذاری مس سرچشمه
مارون - پتروشیمی مارون
توریل - توکاریل
غصینو - صنعتی مینو
دبالک - مواد اولیه دارویی البرز بالک
غمینو - شرکت صنایع غذایی مینو شرق
بکهنوج - تولید برق ماهتاب کهنوج
چخزر - صنایع چوب خزر کاسپین
ثتران - سرمایه گذاری مسکن تهران
شصدف - صنعتی دوده فام
زشگزا - شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
افرا - افرانت
زکشت - کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
کزغال - زغال سنگ پروده طبس
وهور - مدیریت انرژی امید تابان هور
زقیام - کشت و دام قیام اصفهان
فزرین - زرین معدن آسیا
زفکا - کشت و دامداری فکا
شملی - ملی شیمی کشاورز
سپیدار - سپیدار سیستم آسیا
پیزد - مجتمع صنایع لاستیک یزد
انتخاب - گروه انتخاب الکترونیک آرمان
ریشمک - تولید و صادرات ریشمک
دتوزیع - توزیع دارو پخش
حآسا - آسیا سیر ارس
وپویا - سرمایه گذاری پویا
قاسم - قاسم ایران
بنو - بیمه تجارت نو
مدیریت - س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری
وآوا - سرمایه گذاری آوا نوین
ثالوند - سرمایه گذاری مسکن الوند
حخزر - کشتیرانی دریای خزر
بپاس - بیمه پاسارگاد
ومعلم - بیمه معلم
تجلی - تجلی توسعه معادن و فلزات
ثرود - سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود
شرانل - نفت ایرانول
غگیلا - شیرپاستوریزه پگاه گیلان
ارفع - شرکت آهن و فولاد ارفع
شپاس - نفت پاسارگاد
زشریف - کشت وصنعت شریف آباد
زگلدشت - کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
هرمز - فولاد هرمزگان جنوب
رنیک - جنرال مکانیک
وملل - اعتباری ملل
شجم - صنایع پتروشیمی تخت جمشید
ساوه - سیمان ساوه
وطوبی - سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی
غگلپا - شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
کایزد - فرانسوز یزد
تبرک - گروه کارخانجات صنعتی تبرک
سجام - مجتمع سیمان غرب آسیا
وکبهمن - مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن
پخش - پخش البرز
بگیلان - توسعه مسیر برق گیلان
دکپسول - تولید ژلاتین کپسول ایران
شکام - صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
ثباغ - شهر سازی و خانه سازی باغمیشه
دسانکو - داروسازی سبحان انکولوژی
فجهان - مجتمع جهان فولاد سیرجان
پارتا - مجتمع صنعتی آرتاویل تایر
حسینا - توسعه خدمات دریایی وبندری سینا
غپآذر - شیر پگاه آذربایجان شرقی
درازی - پخش رازی
کگهر - سنگ آهن گهرزمین
وتعاون - بیمه تعاون
کشرق - صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود
حگهر - حمل و نقل گهرترابر سیرجان
سغدیر - توسعه سرمایه و صنعت غدیر
بمپنا - تولید برق عسلویه مپنا
کاسپین - داروسازی کاسپین تامین
تماوند - تامین سرمایه دماوند
ثجنوب - سرمایه گذاری مسکن جنوب
فروسیل - فروسیلیسیم خمین
ددانا - داروسازی دانا
فغدیر - آهن و فولاد غدیر ایرانیان
حپارسا - توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
دقاضی - داروسازی شهید قاضی
ساروج - بین المللی ساروج بوشهر
داوه - داروسازی آوه سینا
فصبا - صبا فولاد خلیج فارس