شاخص 50 شرکت فعالتر بورس

آخرین تغییرات

1402/12/12 10:15:00
آخرین 80201.88 0.39
اولین 79916.54 0.03
بیشترین 80201.88 0.39
کمترین 79916.54 0.03
تعداد معاملات
آخرین مقدار روز قبل 79892.39
حجم معاملات 1715166317
ارزش معاملات
سهام مثبت
سهام منفی
سهام بسته