شاخص بازار اول بورس

آخرین تغییرات

آخرین تغییرات 1403/01/27 12:35:00
آخرین 1712572.2 0.56
اولین 1706008.93 0.17
بیشترین 1712572.2 0.56
کمترین 1706008.93 0.17
تعداد معاملات
آخرین مقدار روز قبل 1703076.41
حجم معاملات 1739864379
ارزش معاملات
سهام مثبت
سهام منفی
سهام بسته

نمودار و ابزار تحلیل تکنیکال

تبادل نظر

بازگشت به ابتدا