شاخص بازار اول بورس

اطلاعات پایه

آخرین تغییرات 1403/04/31 17:50:00
آخرین 1691501.02 -0.93
اولین 1706891.87 -0.03
بیشترین 1706891.87 -0.03
کمترین 1691497.85 -0.93
آخرین مقدار روز قبل 1707369.18
تعداد معاملات
حجم معاملات 0
ارزش معاملات
سهام مثبت
سهام منفی
سهام بسته

نمودار و ابزار تحلیل تکنیکال

تبادل نظر