شاخص کل هم وزن بورس

آخرین تغییرات

1402/12/02 18:30:00
آخرین 726935.64 -0.02
اولین 727597.15 0.07
بیشترین 727889.17 0.11
کمترین 726929.66 -0.02
تعداد معاملات
آخرین مقدار روز قبل 727089.91
حجم معاملات 3410398791
ارزش معاملات
سهام مثبت
سهام منفی
سهام بسته