شاخص کل هم وزن بورس

اطلاعات بیشتر

شرکت های موجود در شاخص

نماد
ثبهساز - بهساز کاشانه تهران
تکاردان - تامین سرمایه کاردان
خودرو - ایران‌ خودرو
خساپا - سایپا
شستا - سرمایه گذاری تامین اجتماعی
ثشاهد - سرمایه‌ گذاری‌ شاهد
وبملت - بانک ملت
شپنا - پالایش نفت اصفهان
فولاد - فولاد مبارکه اصفهان
خگستر - گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو
وتجارت - بانک تجارت
دلر - داروسازی‌ اکسیر
شتران - پالایش نفت تهران
ذوب - ذوب آهن اصفهان
شبندر - پالایش نفت بندرعباس
خزامیا - زامیاد
کسرا - سرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان‌
شسینا - صنایع‌شیمیایی‌سینا
فملی - ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌
بترانس - ایران‌ ترانسفو
کماسه - تامین‌ ماسه‌ ریخته‌گری‌
های وب - داده گسترعصرنوین-های وب
پترول - گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
وبصادر - بانک صادرات ایران
سفانو - سیمان فارس نو
حکشتی - کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
کاما - باما
ثفارس - عمران‌وتوسعه‌فارس‌
فاراک - ماشین‌ سازی‌ اراک‌
کویر - تولیدی فولاد سپید فراب کویر
برکت - گروه دارویی برکت
ومعادن - توسعه‌معادن‌وفلزات‌
وساپا - سرمایه‌گذاری‌ سایپا
کالا - بورس کالای ایران
وخارزم - سرمایه گذاری خوارزمی
فاذر - صنایع‌ آذرآب‌
وآذر - سرمایه‌گذاری‌توسعه‌آذربایجان‌
قثابت - قند ثابت‌ خراسان‌
غنوش - نوش‌ مازندران‌
شبهرن - نفت‌ بهران‌
چکاپا - گروه صنایع کاغذ پارس
حفارس - حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
لپارس - پارس‌ الکتریک‌
بورس - بورس اوراق بهادار تهران
وملی - گروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (هلدینگ‌
انرژی - بورس انرژی ایران
خکمک - کمک‌فنرایندامین‌
سقاین - سیمان‌ قائن‌
وکغدیر - بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
ونیرو - سرمایه‌گذاری‌نیرو
فخوز - فولاد خوزستان
غدشت - دشت‌ مرغاب‌
تکنو - تکنوتار
شلعاب - لعابیران‌
رتاپ - تجارت الکترونیک پارسیان
شیران - س. صنایع‌شیمیایی‌ایران
خمهر - مهرکام‌پارس‌
دانا - بیمه دانا
ورنا - سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌
ستران - سیمان‌ تهران‌
کدما - معدنی‌ دماوند
خبهمن - گروه‌بهمن‌
وتوصا - گروه س توسعه صنعتی ایران
کرازی - کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌
شهر - گروه مالی شهر
غزر - صنعتی زر ماکارون
نوری - پتروشیمی نوری
سصفها - سیمان‌اصفهان‌
شفن - پتروشیمی فناوران
همراه - شرکت ارتباطات سیار ایران
کگل - معدنی و صنعتی گل گهر
شپدیس - پتروشیمی پردیس
اخابر - مخابرات ایران
پدرخش - درخشان‌ تهران‌
خپویش - سازه‌ پویش‌
غگل - گلوکوزان‌
وغدیر - سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌
ختوقا - قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌
فلوله - لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌
فاسمین - کالسیمین‌
ولپارس - لیزینگ پارسیان
اسیاتک - انتقال داده های آسیاتک
ثمسکن - سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌
والبر - سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌
قمرو - قند مرودشت‌
قشکر - شکرشاهرود
شبریز - پالایش نفت تبریز
فباهنر - مس‌ شهیدباهنر
وبیمه - سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌
چکاوه - صنایع‌کاغذسازی‌کاوه‌
بکام - کارخانجات تولیدی شهید قندی
کرماشا - صنایع پتروشیمی کرمانشاه
درازک - دارویی‌ رازک‌
وخاور - بانک خاورمیانه
نمرینو - ایران‌ مرینوس‌
بکاب - صنایع‌جوشکاب‌یزد
بوعلی - پتروشیمی بوعلی سینا
چکارن - کارتن‌ ایران‌
بالبر - کابل‌ البرز
غاذر - کشت‌وصنعت‌پیاذر
خمحرکه - نیرو محرکه‌
قزوین - کارخانجات‌ قند قزوین‌
آباد - توریستی ورفاهی آبادگران ایران
شاراک - پتروشیمی شازند
وپارس - بانک‌پارسیان‌
خکار - ایرکا پارت صنعت
شفارس - صنایع‌ شیمیایی‌ فارس‌
تاپیکو - س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
فسرب - ملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌
خنصیر - مهندسی‌نصیرماشین‌
کروی - توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌
ونوین - بانک‌اقتصادنوین‌
ثنوسا - نوسازی‌وساختمان‌تهران‌
خزر - فنرسازی‌زر
وپاسار - بانک پاسارگاد
پتایر - ایران‌ تایر
وبانک - سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
البرز - بیمه البرز
سفارس - سیمان فارس و خوزستان
کسرام - پارس‌ سرام‌
پارسان - گسترش نفت و گاز پارسیان
فارس - صنایع پتروشیمی خلیج فارس
سخزر - سیمان‌ خزر
قشهد - شهد
تملت - تامین سرمایه بانک ملت
قلرست - قند لرستان‌
شیراز - پتروشیمی‌شیراز
وبهمن - سرمایه‌گذاری‌بهمن‌
کساپا - سایپاشیشه‌
غبشهر - صنعتی‌ بهشهر
غگرجی - بیسکویت‌ گرجی‌
کفپارس - فرآورده‌های‌ نسوز پارس‌
کترام - تولیدی‌ کاشی‌ تکسرام‌
آبادا - تولید نیروی برق آبادان
ولساپا - لیزینگ رایان‌ سایپا
بموتو - موتوژن‌
ختور - رادیاتور ایران‌
ختراک - ریخته‌گری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌
وکار - بانک‌ کارآفرین‌
ما - بیمه ما
پارسیان - بیمه پارسیان
قنیشا - قند نیشابور
امین - تامین سرمایه امین
خاذین - سایپاآذین‌
پی پاد - پرداخت الکترونیک پاسارگاد
وسپه - سرمایه‌گذاری‌ سپه‌
وساخت - سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌
پارس - پتروشیمی پارس
زکوثر - سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
کپشیر - پشم‌شیشه‌ایران‌
خمحور - تولیدمحورخودرو
چدن - تولیدی چدن سازان
شسپا - نفت سپاهان
قصفها - قنداصفهان‌
رمپنا - گروه مپنا (سهامی عام)
کچاد - معدنی‌وصنعتی‌چادرملو
شغدیر - پتروشیمی غدیر
دکوثر - داروسازی‌ کوثر
شکربن - کربن‌ ایران‌
وتوس - توسعه‌شهری‌توس‌گستر
خشرق - الکتریک‌ خودرو شرق‌
ثامید - توسعه و عمران امید
چافست - افست‌
فسبزوار - پارس فولاد سبزوار
ثاخت - بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان
حفاری - حفاری شمال
سیمرغ - سیمرغ
قهکمت - قندهکمتان‌
سشرق - سیمان‌ شرق‌
وپست - پست بانک ایران
خچرخش - چرخشگر
غپاک - لبنیات‌ پاک‌
حتوکا - حمل‌ونقل‌توکا
خاهن - آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌
خوساز - محورسازان‌ایران‌خودرو
فسازان - غلتک سازان سپاهان
پلاسک - پلاسکوکار
غسالم - سالمین‌
دامین - داروسازی‌ امین‌
شدوص - دوده‌ صنعتی‌ پارس‌
کطبس - ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌
ولصنم - لیزینگ‌صنعت‌ومعدن‌
سپاها - سیمان‌سپاهان‌
ثامان - سامان‌ گستراصفهان‌
ولغدر - لیزینگ‌خودروغدیر
وپترو - سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌
میدکو - توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه
کمنگنز - معادن‌منگنزایران‌
خفنر - فنرسازی‌خاور
سپید - سپید ماکیان
خریخت - صنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌
فجر - فولاد امیرکبیرکاشان
شپاکسا - پاکسان‌
چفیبر - فیبر ایران‌
دیران - ایران‌دارو
فسپا - گروه‌صنعتی‌سپاهان‌
غدام - خوراک‌ دام‌ پارس‌
سدور - سیمان‌ دورود
زپارس - ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
سهرمز - سیمان‌هرمزگان‌
دفارا - داروسازی‌ فارابی‌
غالبر - لبنیات‌ کالبر
سیلام - سیمان‌ ایلام‌
وسینا - بانک سینا
فجام - جام‌دارو
وایران - لیزینگ ایرانیان
سیتا - سرمایه گذاری سیمان تامین
فلامی - لامیران‌
آسیا - بیمه آسیا
غپینو - پارس‌ مینو
پکویر - کویر تایر
کهمدا - شیشه‌ همدان‌
بنیرو - نیروترانس‌
تایرا - تراکتورسازی‌ایران‌
فنوال - نورد آلومینیوم‌
فمراد - آلومراد
دلقما - دارویی‌ لقمان‌
ونفت - سرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌
وبشهر - توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ
فرآور - فرآوری‌موادمعدنی‌ایران‌
آپ - آسان پرداخت پرشین
ملت - بیمه ملت
رکیش - کارت اعتباری ایران کیش
ثشرق - سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
دعبید - لابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌
مداران - داده‌پردازی‌ایران‌
ددام - داروسازی زاگرس فارمد پارس
وتوکا - سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ
تاصیکو - سرمایه گذاری صدرتامین
سدشت - صنایع سیمان دشتستان
غبهنوش - بهنوش‌ ایران‌
کبافق - معادن‌ بافق‌
شخارک - پتروشیمی‌ خارک‌
کگاز - شیشه‌ و گاز
ونیکی - سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌
پردیس - سرمایه گذاری پردیس
تکشا - گسترش‌صنایع‌وخدمات‌کشاورزی‌
ولکار - لیزینگ کارآفرین
وصنا - گروه‌صنایع‌بهشهرایران‌
غکورش - صنعت غذایی کورش
کاذر - فرآورده‌های‌نسوزآذر
دجابر - داروسازی‌ جابرابن‌حیان‌
خموتور - موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران‌
تکمبا - کمباین‌ سازی‌ ایران‌
غچین - کشت‌ و صنعت‌ چین‌ چین
وبوعلی - سرمایه‌گذاری‌بوعلی‌
تپمپی - پمپ‌ سازی‌ ایران‌
کپارس - کاشی‌ پارس‌
دزهراوی - داروسازی‌زهراوی‌
سکرد - سیمان کردستان
غشهد - شهد ایران ‌
قرن - پدیده شیمی قرن
اردستان - سیمان اردستان
واعتبار - سرمایه گذاری اعتبار ایران
ولملت - واسپاری ملت
غشاذر - پگاه‌آذربایجان‌غربی‌
سفار - سیمان‌فارس‌
فپنتا - سپنتا
سبهان - سیمان‌ بهبهان‌
مبین - مبین انرژی خلیج فارس
شکلر - نیروکلر
پاسا - ایران‌یاساتایرورابر
سنیر - سیمان‌ سفید نی‌ریز
رانفور - خدمات‌انفورماتیک‌
فنورد - نوردوقطعات‌ فولادی‌
لابسا - آبسال‌
دشیمی - شیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌
بشهاب - لامپ‌ پارس‌ شهاب‌
غشان - شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌
حتاید - تایدواترخاورمیانه
لخزر - پارس‌ خزر
دابور - داروسازی‌ ابوریحان‌
لسرما - سرما آفرین‌
سرود - سیمان‌شاهرود
فروس - فروسیلیس‌ ایران‌
دپارس - پارس‌ دارو
زمگسا - کشاورزی‌ ودامپروی‌ مگسال‌
شاملا - معدنی‌ املاح‌ ایران‌
سصوفی - سیمان‌ صوفیان‌
خلنت - لنت‌ ترمزایران‌
دسبحان - سبحان دارو
واتی - سرمایه‌ گذاری‌ آتیه‌ دماوند
وتوشه - سرمایه‌ گذاری‌ پارس‌ توشه‌
اپال - فرآوری معدنی اپال کانی پارس
سهگمت - سیمان‌هگمتان‌
شراز - پالایش نفت شیراز
جم پیلن - پلی پروپیلن جم - جم پیلن
شوینده - مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
کلوند - کاشی‌ الوند
شنفت - نفت‌ پارس‌
ومهان - گروه توسعه مالی مهرآیندگان
خراسان - پتروشیمی خراسان
اتکام - بیمه اتکایی امین
لبوتان - گروه‌صنعتی‌بوتان‌
وتوسم - سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی‌
وصنعت - سرمایه گذاری توسعه صنعت وتجارت
سیستم - همکاران سیستم
قپیرا - فرآورده‌های‌غدایی‌وقندپیرانشهر
پاکشو - گروه صنعتی پاکشو
وپخش - داروپخش‌ (هلدینگ‌
کیمیا - ص. معدنی کیمیای زنجان گستران
کفرا - فراورده‌ های‌ نسوزایران‌
سآبیک - سیمان آبیک
شپارس - بین‌ المللی‌ محصولات‌ پارس‌
دتماد - تولیدمواداولیه‌داروپخش‌
کسعدی - کاشی‌ سعدی‌
سخوز - سیمان خوزستان
دسبحا - گروه دارویی سبحان
شفا - سرمایه گذاری شفادارو
کحافظ - کاشی‌ وسرامیک‌ حافظ‌
سشمال - سیمان‌ شمال‌
دکیمی - کیمیدارو
کاوه - فولاد کاوه جنوب کیش
شگل - گلتاش‌
وسکاب - س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها
جم - پتروشیمی جم
فاما - صنعتی‌ آما
تیپیکو - سرمایه گذاری دارویی تامین
حپترو - حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام
وصندوق - سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌
کنور - توسعه معدنی و صنعتی صبانور
دارو - کارخانجات‌داروپخش‌
سکرما - سیمان‌ کرمان‌
سخاش - سیمان‌خاش‌
پکرمان - گروه‌ صنعتی‌ بارز
فولاژ - فولاد آلیاژی ایران
افق - فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
فخاس - فولاد خراسان
کخاک - صنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌
امید - تامین سرمایه امید
ساربیل - سیمان آرتا اردبیل
بسویچ - پارس‌سویچ‌
فایرا - آلومینیوم‌ایران‌
پسهند - صنایع‌ لاستیکی‌ سهند
بفجر - فجر انرژی خلیج فارس
غشصفا - شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان‌
دسینا - داروسازی‌ سینا
ساروم - سیمان‌ارومیه‌
وامید - گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
سغرب - سیمان‌غرب‌
لوتوس - تامین سرمایه لوتوس پارسیان
سبجنو - سیمان‌ بجنورد
سمازن - سیمان‌مازندران‌
سیدکو - سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
پرداخت - به پرداخت ملت
ومدیر - گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
خرینگ - رینگ‌سازی‌مشهد
داسوه - داروسازی‌ اسوه‌
کساوه - صنایع‌ کاشی‌ و سرامیک‌ سینا
دروز - داروسازی‌ روزدارو
غمهرا - تولیدی‌مهرام‌
ساراب - سیمان‌ داراب‌
دفرا - فرآورده‌های‌ تزریقی‌ ایران‌
وآفری - بیمه کارآفرین
سپ - پرداخت الکترونیک سامان کیش
کیمیاتک - آریان کیمیا تک
تنوین - تامین سرمایه نوین
دالبر - البرزدارو
وساربیل - شرکت س استان اردبیل
وساشرقی - شرکت س استان آذربایجان شرقی
وساغربی - شرکت س استان آذربایجان غربی
وسبوشهر - شرکت س استان بوشهر
وسخراج - شرکت س استان خراسان جنوبی
وسخراش - شرکت س استان خراسان شمالی
وسخوز - شرکت س استان خوزستان
وسرضوی - س.سهام عدالت استان خراسان رضوی
وسزنجان - شرکت س استان زنجان
وسصفا - شرکت س استان اصفهان
وسفارس - شرکت س استان فارس
وسقم - شرکت س استان قم
وسکرد - شرکت س استان کردستان
وسکرشا - س.سهام عدالت استان کرمانشاه
وسکرمان - س.سهام عدالت استان کرمان
وسکهبو - س.عدالت ا. کهگیلویه وبویراحمد
وسگلستا - شرکت س استان گلستان
وسگیلا - شرکت س استان گیلان
وسلرستا - شرکت س استان لرستان
وسمازن - س.سهام عدالت استان مازندران
وسمرکز - شرکت س استان مرکزی
وسهرمز - شرکت س استان هرمزگان
وسهمدا - شرکت س استان همدان
وسیزد - شرکت س استان یزد
وسیستا - شرکت س استان سیستان وبلوچستان
وسیلام - شرکت س استان ایلام