شاخص محصولات چرمی بورس

آخرین تغییرات

1402/12/12 11:30:00
آخرین 38891.09 4.06
اولین 37367.54 -0.02
بیشترین 38891.09 4.06
کمترین 37357.77 -0.04
تعداد معاملات
آخرین مقدار روز قبل 37373.8
حجم معاملات 122401
ارزش معاملات
سهام مثبت
سهام منفی
سهام بسته