شاخص قیمت 50 شرکت بزرگ بورس

آخرین تغییرات

1402/12/12 10:30:00
آخرین 4981998.92 0.27
اولین 4970146.4 0.03
بیشترین 4981998.92 0.27
کمترین 4970146.4 0.03
تعداد معاملات
آخرین مقدار روز قبل 4968728.2
حجم معاملات 1139174649
ارزش معاملات
سهام مثبت
سهام منفی
سهام بسته