شاخص بازار دوم بورس

اطلاعات پایه

آخرین تغییرات 1403/03/27 16:15:00
آخرین 3827595.38 -0.59
اولین 3849272.55 -0.02
بیشترین 3849272.55 -0.02
کمترین 3826894.57 -0.61
آخرین مقدار روز قبل 3850202.26
تعداد معاملات
حجم معاملات 1471295195
ارزش معاملات
سهام مثبت
سهام منفی
سهام بسته

نمودار و ابزار تحلیل تکنیکال

تبادل نظر