شاخص بازار دوم بورس

گروه استخراج زغال سنگ

نام آخرین مقدار تغییر [ + کندل - ] زمان

گروه استخراج سایر معادن

گروه انتشار، چاپ و تکثیر

گروه بانکها و موسسات اعتباری

گروه خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری

گروه خودرو و ساخت قطعات

گروه دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش

گروه ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی

گروه سیمان، آهک و گچ

گروه محصولات چوبی

گروه محصولات شیمیایی

گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر

گروه مخابرات

گروه منسوجات

گروه مواد و محصولات دارویی

گروه هتل و رستوران