وبشهر - توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ

اطلاعات پایه

آخرین تغییرات 1403/03/07 12:29:58
آخرین قیمت 3387 -2
اولین قیمت 3387 -2
بیشترین قیمت 3387 -2
کمترین قیمت 3387 -2
قیمت پایانی 3440 -0.46
قیمت پایانی روز قبل 3456
حداکثر قیمت مجاز 3525.00 2
حداقل قیمت مجاز 3387.00 -2
تعداد معاملات 64
حجم معاملات 2388393
ارزش معاملات 8089487091
میانگین حجم ماه 5505834

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 1527423 860970
حجم فروش 2388393 0
تعداد خرید 42 3
تعداد فروش 7 0

نمودار قیمت و ابزار تحلیل تکنیکال

شناسه سهام

نماد فارسی وبشهر
نماد 30 رقمی توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ
کد 5 رقمی نماد TSBE1
کد 12 رقمی نماد IRO1TSBE0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ
نام لاتین شرکت S*Behshahr Inv.
کد 4 رقمی شرکت TSBE
کد 12 رقمی شرکت IRO1TSBE0000
بازار بازار اول (تابلوی اصلی) بورس
کد تابلو 1
گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
زیرگروه زیر گروه سایر محصولات غذایی

تبادل نظر