تمحرکه - ماشین سازی نیرو محرکه

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی تمحرکه
نماد 30 رقمی ماشین سازی نیرو محرکه
کد 5 رقمی نماد NMTP1
کد 12 رقمی نماد IRO7NMTP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت ماشین سازی نیرو محرکه
نام لاتین شرکت Niro Mohareke
کد 4 رقمی شرکت NMTP
کد 12 رقمی شرکت IRO7NMTP0003
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه ماشین آلات و تجهیزات
زیرگروه تولید تجهیزات بالابر و جابجایی