غدشت - دشت‌ مرغاب‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی غدشت
نماد 30 رقمی دشت‌ مرغاب‌
کد 5 رقمی نماد DMOR1
کد 12 رقمی نماد IRO1DMOR0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت دشت‌ مرغاب‌
نام لاتین شرکت Dasht Morghab
کد 4 رقمی شرکت DMOR
کد 12 رقمی شرکت IRO1DMOR0004
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
زیرگروه پرورش و نگهداری میوه جات و سبزیجات