زر - صندوق س.پشتوانه سکه طلای زر

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی زر
نماد 30 رقمی صندوق س.پشتوانه سکه طلای زر
کد 5 رقمی نماد ZARF1
کد 12 رقمی نماد IRTKZARF0001
نوع اوراق صندوق
نام شرکت صندوق س.پشتوانه سکه طلای زر
نام لاتین شرکت Zarafshan.ETF
کد 4 رقمی شرکت ZARF
کد 12 رقمی شرکت IRTKZARF0001
بازار بورس کالا
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در سهام