بجهرم - توسعه مولد نیروگاهی جهرم

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی بجهرم
نماد 30 رقمی توسعه مولد نیروگاهی جهرم
کد 5 رقمی نماد JPPZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3JPPZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم
نام لاتین شرکت Jahrom Power Plant
کد 4 رقمی شرکت JPPZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3JPPZ0002
بازار بازار دوم فرابورس
کد تابلو 3
گروه عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
زیرگروه تولید انتقال و توزیع نیروی برق