بجهرم - توسعه مولد نیروگاهی جهرم

آخرین تغییرات

1402/12/02 12:29:59
آخرین قیمت 2300.0000 0.04
اولین قیمت 2270 -1.26
بیشترین قیمت 2333.0000 1.48
کمترین قیمت 2270.0000 -1.26
قیمت پایانی 2300 0.04
قیمت پایانی روز قبل 2299
حداکثر قیمت مجاز 2413.00 4.96
حداقل قیمت مجاز 2185.00 -4.96
تعداد معاملات 815
حجم معاملات 18114197
ارزش معاملات 41666773136
میانگین حجم ماه 12740424

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 17278496 835701
حجم فروش 18114197 0
تعداد خرید 114 2
تعداد فروش 192 0

شناسه سهام

نماد فارسی بجهرم
نماد 30 رقمی توسعه مولد نیروگاهی جهرم
کد 5 رقمی نماد JPPZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3JPPZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم
نام لاتین شرکت Jahrom Power Plant
کد 4 رقمی شرکت JPPZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3JPPZ0002
بازار بازار دوم فرابورس
کد تابلو 3
گروه عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
زیرگروه تولید انتقال و توزیع نیروی برق