فملی - ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی فملی
نماد 30 رقمی ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌
کد 5 رقمی نماد MSMI1
کد 12 رقمی نماد IRO1MSMI0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌
نام لاتین شرکت S*I. N. C. Ind.
کد 4 رقمی شرکت MSMI
کد 12 رقمی شرکت IRO1MSMI0000
بازار بازار اول (تابلوی اصلی) بورس
کد تابلو 1
گروه فلزات اساسی
زیرگروه تولید فلزات گرانبهای غیرآهن