فملی - ملی صنایع مس ایران

زیرگروه تولید آهن و فولاد پایه

زیرگروه تولید فلزات گرانبهای غیرآهن

نام آخرین مقدار تغییر [ + کندل - ] زمان