سخاش - سیمان‌خاش‌

آخرین تغییرات

1402/12/02 12:29:44
آخرین قیمت 3439 -2.25
اولین قیمت 3529 0.31
بیشترین قیمت 3529.0000 0.31
کمترین قیمت 3410 -3.07
قیمت پایانی 3457 -1.73
قیمت پایانی روز قبل 3518
حداکثر قیمت مجاز 3764.00 6.99
حداقل قیمت مجاز 3272.00 -6.99
تعداد معاملات 431
حجم معاملات 4751598
ارزش معاملات 16428344329
میانگین حجم ماه 18115381

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 3548121 1203477
حجم فروش 3992360 759238
تعداد خرید 183 1
تعداد فروش 101 1

شناسه سهام

نماد فارسی سخاش
نماد 30 رقمی سیمان‌خاش‌
کد 5 رقمی نماد SKHS1
کد 12 رقمی نماد IRO1SKHS0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت سیمان‌خاش‌
نام لاتین شرکت Khash Cement
کد 4 رقمی شرکت SKHS
کد 12 رقمی شرکت IRO1SKHS0007
بازار بازار اول (تابلوی فرعی) بورس
کد تابلو 3
گروه سیمان، آهک و گچ
زیرگروه تولید سیمان، آهک و گچ