سخاش - سیمان‌خاش‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی سخاش
نماد 30 رقمی سیمان‌خاش‌
کد 5 رقمی نماد SKHS1
کد 12 رقمی نماد IRO1SKHS0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت سیمان‌خاش‌
نام لاتین شرکت Khash Cement
کد 4 رقمی شرکت SKHS
کد 12 رقمی شرکت IRO1SKHS0007
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
گروه سیمان، آهک و گچ
زیرگروه تولید سیمان، آهک و گچ