سفارود - کارخانه فارسیت درود

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی سفارود
نماد 30 رقمی کارخانه فارسیت درود
کد 5 رقمی نماد SFAP1
کد 12 رقمی نماد IRO7SFAP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت کارخانه فارسیت درود
نام لاتین شرکت Farsit Drood
کد 4 رقمی شرکت SFAP
کد 12 رقمی شرکت IRO7SFAP0008
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه سایر محصولات کانی غیرفلزی
زیرگروه تولید محصولات بتنی، سیمانی و گچ