فلوله - لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌

آخرین تغییرات

1402/12/02 12:29:59
آخرین قیمت 3220.0000 0.81
اولین قیمت 3220 0.81
بیشترین قیمت 3269.0000 2.35
کمترین قیمت 3170.0000 -0.75
قیمت پایانی 3226 1
قیمت پایانی روز قبل 3194
حداکثر قیمت مجاز 3417.00 6.98
حداقل قیمت مجاز 2971.00 -6.98
تعداد معاملات 484
حجم معاملات 8058885
ارزش معاملات 25998772622
میانگین حجم ماه 14399084

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 11124550 154978
حجم فروش 11279528 0
تعداد خرید 269 1
تعداد فروش 136 0

شناسه سهام

نماد فارسی فلوله
نماد 30 رقمی لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌
کد 5 رقمی نماد LMIR1
کد 12 رقمی نماد IRO1LMIR0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌
نام لاتین شرکت Iran M. & P. M.
کد 4 رقمی شرکت LMIR
کد 12 رقمی شرکت IRO1LMIR0002
بازار بازار اول (تابلوی فرعی) بورس
کد تابلو 3
گروه فلزات اساسی
زیرگروه تولید آهن و فولاد پایه