کایزد - فرانسوز یزد

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی کایزد
نماد 30 رقمی فرانسوز یزد
کد 5 رقمی نماد YAFZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3YAFZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت فرانسوز یزد
نام لاتین شرکت Yazd Faranasooz
کد 4 رقمی شرکت YAFZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3YAFZ0002
بازار بازار دوم فرابورس
کد تابلو 3
گروه سایر محصولات کانی غیرفلزی
زیرگروه تولید محصولات سرامیکی نسوز