بکاب - صنایع‌جوشکاب‌یزد

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی بکاب
نماد 30 رقمی صنایع‌جوشکاب‌یزد
کد 5 رقمی نماد JOSH1
کد 12 رقمی نماد IRO1JOSH0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت صنایع‌جوشکاب‌یزد
نام لاتین شرکت Yazd Jooshkab
کد 4 رقمی شرکت JOSH
کد 12 رقمی شرکت IRO1JOSH0004
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
گروه ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
زیرگروه تولید سیم و کابل عایق