اندیکاتور حجم

2023/05/18

تعریف

اندیکاتور حجم یک اندیکاتور مهم در تحلیل تکنیکال است زیرا از آن برای اندازه گیری اهمیت نسبی هر حرکت در یک روند استفاده می شود.
حجم معاملات زیاد در طول یک روند به آن اعتبار بیشتری می دهد و برعکس حجم معاملات کم در طول یک روند باعث می شود که به ادامه روند با شک و تردید نگاه شود.

نکات کلیدی

  • حجم معاملات معمولا در زمان تغییر روند بیشتر می شود.
  • به طور کلی حجم معاملات بالا به معنای نقد شوندگی بیشتر، اجرای بهتر سفارشات و بازار فعالتر برای اتصال خریدار و فروشنده آن اوراق است.

منابع

تبادل نظر در مورد اندیکاتور حجم

بازگشت به ابتدا