شاخص بازار دوم فرابورس

گروه استخراج زغال سنگ

گروه بانکها و موسسات اعتباری

گروه پیمانکاری صنعتی

گروه تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری

گروه حمل و نقل آبی

گروه حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات

گروه خدمات فنی و مهندسی

گروه خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری

گروه زراعت و خدمات وابسته

گروه سایر واسطه گریهای مالی

گروه فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط

گروه قند و شکر

گروه ماشین آلات و تجهیزات

گروه ماشین آلات و دستگاه‌های برقی

گروه هتل و رستوران