شاخص صنعت بورس

گروه استخراج زغال سنگ

گروه استخراج سایر معادن

گروه استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف

گروه انتشار، چاپ و تکثیر

گروه خدمات فنی و مهندسی

گروه خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری

گروه خودرو و ساخت قطعات

گروه دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش

گروه ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی

گروه سیمان، آهک و گچ

گروه فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط

گروه فلزات اساسی

گروه محصولات چوبی

گروه محصولات شیمیایی

گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر

گروه منسوجات

گروه مواد و محصولات دارویی

گروه هتل و رستوران